LEO

LEO​

יחידת בקרה משולבת למפעיל 230 וולט אחד לשערי הזזה.
יישום: יחידת בקרה מובנית למפעיל 230 וולט אחד לשערי הזזה.
ספק כוח לוח: 230 וולט חד פאזי.
ספק כוח מפעיל: 230 וולט 750 וולט.
מאפיינים עיקריים: בלוקים מסופי נשלפים עם קידוד צבע סטנדרטי חדש, תכנות מבוססת תרחיש ופשט עם תצוגה, מקלט משולב ערוץ כפול, מערכת נגד ריסוק D-Track, האטה במהלך הפתיחה והסגירה.
פונקציות עיקריות: סגירה חוזרת אוטומטית, סגירה מהירה, פתיחה להולכי רגל.

LEO B