מנועים לתריסי גלילה – MWF 1P

MWF 20-22-12

230V , פאזה אחת

0,6kW , 5cph

220 ניוטון מטר ,

12 סיבובים לדקה

30 מ"מ קוטר ציר

MWF 30-38-12

230V , פאזה אחת

1,2kW , 5cph

380 ניוטון מטר ,

12 סיבובים לדקה

40 מ"מ קוטר ציר