KUSTOS BT A40

KUSTOS BT A40

פרטים טכניים:

הזנת לוח פיקוד 230v

מתח מנוע 24v

הספק מנוע 40w

אורך כנף עד 4 מטר

משקל כנף עד 500 ק"ג

מהלך בוכנה יעיל 355mm

עצירת בוכנה-זמן עבודה/מעצור מכני מובנה

האטה כן

זמן מהלך עד 17 שניות

זווית מקסימלית 126 °

נעילה מכנית – שחרור ע"י מפתח

תגובה להתנגשות – ניתן לשלב רגש לחץ

תדירות שימוש לעבודה מאומצת

דרגת הגנה IP44

THALIA DIGITAL<– לחץ להוראות פיקוד דיגיטלי דגם THALIA 

KUSTOS <– לחץ לצפייה בתקן

KUSTOS ULTRA <— לחץ להוראות בעברית

*נתוני אורך ומשקל הכנף מתייחסים לכנף פתוחה עם צירים תקניים וללא השפעות רוח