DEIMOS BT A600

פרטים טכניים

מתח הזנה 220​-230V

מנוע 24v לשערי הזזה.

משקל השער עד 600 ק"ג.

מהירות עבודה 12 מטר/דקה.

ניתן להוסיף סוללות גיבוי/הפעלה סולארית

פיקוד דגם HAMAL –> לחץ לפרטים

ניתן לרכוש כמנוע בודד או כקיט הכולל:

-מנוע

-4 מטר פס שיניים

-זוג עיניים A20

-מנורה מהבהבת LED 24v

-שני שלטים

הוראות

DEIMOS BT A <– לחץ לצפייה בתקן

DEMOS <— לחץ להוראות בעברית