BULL624 TURBO

מנוע 24v לשערי הזזה.

במשקל עד 600 ק"ג.

מהירות 12.5 עד 25.5 מטר/דקה.

מתח הזנה 230V.

מיועד לעבודה מאומצת 60%

פיקוד דגם CP.B24 TURBO

bull1224 Turbo EN<– לחץ לצפייה בהוראות התקנה

EN-BULL624TURBO <– לחץ לצפייה בקטלוג באנגלית