BISON25 OTI

מנוע 380V לשערי הזזה

במשקל עד 2500 ק"ג.

מהירות עד 19 מטר/דקה.

מתח הזנה 230V.

גיר טבול שמן

מיועד לעבודה אינטנסיבית.

כולל בקר מהירות ממיר תדר בנוסף ללוח פיקוד.

מנוע BISON – 2500 <– לחץ להוראות התקנה בעברית

EN-BISON25OTI <-לחץ לצפייה בקטלוג באנגלית