424 ציר מתכוונן לשער כנף

18 מ"מ   20 מ"מ   22 מ"מ   24 מ"מ