310+307 כונס למסילה וגלגל קצה

מותאם למסילות מרחפות:

 60,70,100,140 מ"מ