קרונית 9 גלגלים לשער מרחף 100מ"מ

301.9L

 קרונית 9 גלגלים למסילה מרחפת 100מ"מ