קרונית 8 גלגלים לשער מרחף 70מ"מ

301.8XM

 קרונית 8 גלגלים למסילה מרחפת 70מ"מ