קרונית 8 גלגלים לשער מרחף 60מ"מ ​

301.8M

 קרונית 8 גלגלים למסילה מרחפת 60מ"מ