קרונית 8 גלגלים לשער מרחף 140 מ"מ

קרונית 8 גלגלים למסילה מרחפת 140מ"מ

proffesional 350 הדרגה הגבוהה בתחום