קרונית 8 גלגלים לשער מרחף 100 מ"מ

301.8L

 קרונית 8 גלגלים למסילה מרחפת 100מ"מ