מסילה לשער מרחף 70 מ"מ

מסילה מרחפת 70 מ"מ

6,00 ק"ג למטר