מסילה לשער מרחף 60 מ"מ

מסילה מרחפת 60 מ"מ

5,25  ק"ג למטר