מסילה לשער מרחף 170 מ"מ

מסילה מרחפת 184 מ"מ

54,5 ק"ג למטר

מתאים לפתחים ומשקלים גדולים במיוחד