מסילה לשער מרחף 140 מ"מ

מסילה מרחפת 140 מ"מ

22,05 ק"ג למטר