מסילה לשער מרחף 100 מ"מ

מסילה מרחפת 100 מ"מ

11,69 ק"ג למטר